המשמעות של יחסי מין לא מוגנים היא שאת יכולה להיכנס בעקבות כך להיריון, וללדת ילד. האם קיימת יחסי מין לא מוגנים?

  • האם הקונדום החליק או נקרע בזמן האקט?
  • האם שכחת:
  • האם שכחת להשתמש בדיאפרגמה/כובעון צווארי (cap) - או שאמצעי המניעה זז ממקומו?
  • האם שכחת להשתמש באמצעי מניעה כלשהו?

אם קיימת יחסי מין לא מוגנים, את עשויה להיכנס להיריון

חשוב לדעת. לאורך המחזור החודשי שלך אין זמן בטוח שבו אפשר לקיים יחסי מין לא מוגנים ולדעת בוודאות שלא תיכנסי להיריון.

אם זהו אינו הזמן המתאים מבחינתך להביא ילד לעולם, תוכלי להשתמש באמצעי מניעה לשעת חירום - בתנאי שתפעלי במהירות

גלולת מניעה לשעת חירום זמינה בבתי המרקחת